Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening  d. 9. marts kl. 19.00

1.   Valg af dirigent.

2.   Beretning om foreningens virksomhed.

3.   Nyt fra Nordit v. Poul Pedersen.

4.   Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

5.   Indkomne forslag. Forslag omkring programvalg bliver behandlet i punkt 6.

6.   Fastsættelse af kontingent 1/1 til 31/12 – 2010.

7.   Valg af bestyrelse og suppleant.                   (På valg er : Bo Dahl, Niels Jørgen Pedersen og suppleant Jesper Ørbæk)

8.   Valg af revisor og revisorsuppleant.               (På valg er : Flemming Ejstrup og suppleant Sten Christensen.)

9.   Eventuelt.