Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening  d. 10. marts kl. 19.00

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed.

3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget.
4. Resultat af brugerafstemning.
5. Fastsættelse af kontingent 1/1 til 31/12 – 2011.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleant.                                                                                 (På valg er : Michael Dahl, Per Henriksen, Freddy Graahede og suppleant Jesper Ørbæk)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.                                                                     (På valg er : Preben Kristensen og suppleant Sten Christensen)
9. Eventuelt.

 

 

 

Generalforsamling 2011


Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening  d. 10. marts kl. 19.00

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed.

3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

4. Resultat af brugerafstemning.

5. Fastsættelse af kontingent 1/1 til 31/12 – 2011.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse og suppleant.             (På valg er : Michael Dahl, Per Henriksen, Freddy Graahede og suppleant Jesper Ørbæk)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.      (På valg er : Preben Kristensen og suppleant Lars Cronwald)

9. Eventuelt.