Generalforsamling 2012

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening  d. 6. marts kl. 19.00

  1.           Valg af dirigent.

2.             Beretning om foreningens virksomhed.

3.             Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

  1. 4.Fastsættelse af kontingent 1/1 til 31/12 – 2012.
  1. Indkomne forslag.
  1. 6.Valg af bestyrelse og                                                                          (På valg er : Niels Jørgen Pedersen, Bo Dahl og suppleant Jesper Ørbæk)
  1. 7.Valg af revisor og                                                                     (På valg er : Flemming Ejstrup og suppleant Lars Cronwald)
  1. 8.Eventuelt.