Generalforsamling 2013

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening d. 5. marts kl. 19.00

  1. 1.Valg af dirigent.
  1. 2.Beretning om foreningens virksomhed
  1. 3.Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
  1. 4.Fastsættelse af kontingent 1/1 til 31/12 – 2013.
  1. 5.Indkomne forslag.
  1. 6.Valg af bestyrelse. På valg er: Michael Dahl, Per Henriksen og Freddy Graahede.
  1. 7.Valg af bestyrelses suppleant. På valg er: Jesper Ørbæk.
  1. 8.Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er: Preben Kristensen og suppleant Allan Reicke.
  1. 9.Eventuelt.