Referat af generalforsamling 2014

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening d. 4. marts  kl. 19.00

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning af foreningens virksomhed.
 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af bidrag til foreningen.
 6. Valg til bestyrelse. På valg er: Niels Jørgen Pedersen og Bo Dahl.
 7. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er: Steffan Scheel – Poulsen.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er: Flemming Ejstrup og suppleant Allan Reiche.

Referat i henhold til ovenstående dagsorden:

 1. Allan Reiche var foreslået af bestyrelsen og blev godkendt på generalforsamlingen til at styre slagets gang.
 2. Formandens beretning forelagt for foreningen og ingen kommentarer til denne. Her blev der berettet om de vigtige ting som var hændt omkring driften af foreningen. Heriblandt hård forhandling med TT netværket (Telia og Telenor), som betød en nedgang i masteleje. Herudover blev der fortalt om udfordringer med signalet hos medlemmerne i deres interne installationer, bortfald af internetprovision mod en check på 100.000 kr. ekskl. Moms til arbejde i foreningens netværk, samt det faktum at vi rent faktisk har en forening som kan udkonkurrere de store antenneforeninger i Aalborg når man ser på pris og udbud.
 3. Regnskab og budget forelagt for foreningen. Her var der fra forsamlingen dog spørgsmål til værdisættelsen af aktierne. Forklaringen på værdisættelsen af aktivernes værdi, som er væsentlig højere end nominel værdi, Forklaringen var her at kursen er markant højere og at dagsværdien af aktierne var ca. 18.000 kroner. Herudover blev der informeret om at forfaldsdatoerne flyttes til henholdsvis 1/2 og 1/8 fremover, således foreningens likviditet ikke bliver presset i bund, når Yousee skal betales.
 4. Ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
 5. Bestyrelsens forslag om hævelse af bidraget til foreningen på 25 kr./halvår blev godkendt. Dette medfører pakkepriser for pakke1, pakke2 og pakke 3 på henholdsvis 781,50, 1995,95 og 2519,00 kr./halvårligt.
 6. Både Niels Jørgen Pedersen og Bo Dahl blev genvalgt. Ingen modkandidater stillede op.
 7. Steffan Scheel-Poulsen blev ligeledes genvalgt uden modkandidater. Han var dog ikke tilstede og vil derfor blive informeret.
 8. Både Flemming Ejstrup og Allan Reiche blev genvalgt uden modkandidater. Flemming var ikke tilstede og vil blive informeret.
 9. Under eventuelt have Niels Jørgen sat en lille stand op, hvor han fremviste hvad dårlige kabler kan gøre ved signalet internt i husstanden. Dette var velbesøgt. Derudover var der 2 lodtrækninger om gaver fra vores programudbyderer. VerdensTV havde sponsoreret 2 stk. billeter til en ellers udsolgt Hansi Hinterseer koncert i Aalborg. Derudover havde vi modtaget en Northface rygsæk, samt et cover til tablet/bærbar pc. Begge blev vundet ar Harry Larsen.