Generalforsamling 2015

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening d. 2. marts kl. 19.00

1. Valg af dirigent.

2. Beretning af foreningens virksomhed.

3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af bidrag til foreningen.

6. Valg til bestyrelse. På valg er: Per Henriksen, Jesper Ørbæk og Michael Dahl.

7. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er: Steffan Scheel – Poulsen.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er: Preben Christensen og suppleant Allan

Reiche.

9. Eventuelt.