Generalforsamling 2016

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening d. 8. marts kl. 19.00

BEMÆRK: Mødet holdes i Hallens cafeteria, og ikke som normalt på Kongerslev Kro.

Afhensyn til forplejning, bedes I sende en mail til: antenneforeningen@kongerslevantenne.dk, og oplyse hvor mange I kommer

1. Valg af dirigent.

2. Beretning af foreningens virksomhed.

3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af bidrag til foreningen.

6. Valg til bestyrelse. På valg er: Bo Dahl og Niels Jørgen Pedersen.

7. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er: Steffan Scheel – Poulsen.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er: Preben Christensen og suppleant Allan

Reiche.

9. Informatationer om Bredbånd Nord

10. Eventuelt.