Generalforsamling 2017

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening i KIFs cafeteria. d. 14. marts kl.19.00

1. Valg af dirigent.

2. Beretning af foreningens virksomhed.

3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

4. Bestyrelsens forslag til valg af fremtidig tv og internet leverandør.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af bidrag til foreningen.

7. Valg til bestyrelsen. På valg er : Per Henriksen. Michael Dahl og Jesper Ørbek.

8. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er: Steffan Scheel – Poulsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Preben Christensen og

suppleant Allan Reiche.

10. Eventuelt.

BEMÆRK: Mødet holdes i Hallens cafeteria. Forslag skal være bestyrelsen senest 10 dage før   Af hensyn til køkkenet bedes interesserede tilmelde sig det traditionelle smørrebrød senest 12. marts på antenneforeningen@kongerslevantenne.dk eller læg en seddel i postkassen ved Kongerslev Radio.