Generalforsamling 2018

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening i KIFs cafeteria. d.   8. marts kl.19.00

  1. Valg af dirigent.  
  1. Beretning af foreningens virksomhed.  
  1. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget..  
  1. Indkomne forslag.  
  1. Fastsættelse af bidrag til foreningen.  
  1. Valg til bestyrelsen. På valg er : Niels Jørgen Pedersen. og Bo Dahl  
  1. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er: Steffan Scheel – Poulsen.  
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Flemming Ejstrup og suppleant Keld Dahl .  
  1. Eventuelt.