Generalforsamling 2019

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening i KIFs cafeteria. Tirsdag d. 5. marts kl.19.00

1. Valg af dirigent.
2. Beretning af foreningens virksomhed.
3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget..
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af bidrag til foreningen.
6. Valg til bestyrelsen. På valg er : Michael Dahl, Jesper Ørbæk og Per Henriksen
7. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er: Steffan Scheel – Poulsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Preben Kristensen og suppleant
Keld Dahl .
9. Eventuelt.