Generalforsamling 2020

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening i KIFs cafeteria. tirsdag. d. 8. september kl 19.00

1. Valg af dirigent.

2. Beretning af foreningens virksomhed

3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af bidrag til foreningen.

6. Valg til bestyrelsen. På valg er : Niels Jørgen Pedersen og Bo Dahl.

7. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er : Lars Cronwald

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Flemming Ejstrup og suppleant Keld Dahl.

9. Eventuelt.

Grundet Covid-19 serveres der kun øl og sodavand