Generalforsamling 2020 (AFLYST)

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening i KIFs cafeteria. Onsdag.d.18. marts kl 19.00

1. Valg af dirigent.

2. Beretning af foreningens virksomhed

3. Status på YouSee / Discovery / andre Internet aktøre

4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af bidrag til foreningen.

7. Valg til bestyrelsen. På valg er : Niels Jørgen Pedersen og Bo Dahl.

8. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er : Lars Cronwald

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Flemming Ejstrup og suppleant Keld Dahl.

10. Eventuelt.

Af hensyn til køkkenet bedes interesserede tilmelde sig det traditionelle smørrebrød senest 15. marts på antenneforeningen@kongerslevantenne.dk eller læg en seddel i postkassen ved Kongerslev Radio.