Generalforsamling 2021

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening i KIFs cafeteria. Onsdag 18 august kl 19.00

1. Valg af dirigent.

2. Beretning af foreningens virksomhed

3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af bidrag til foreningen.

6. Valg til bestyrelsen. På valg er : Per Henriksen, Jesper Ørbæk                           

Og Michael Dahl.

7. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er : Lars Cronwald

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Preben Christensen, Flemming Ejstrup og suppleant Keld Dahl.

9. Eventuelt.