GENERALFORSAMLING 2023

afholdes mandag den 13. marts 2023 kl. 19.00 i Sognegården,
Præstegårdsvej 4


Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før.

BESTYRELSEN
Af hensyn til køkkenet bedes interesserede
tilmelde sig det traditionelle smørrebrød senest 10. marts
på mail antenneforeningen@kongerslevantenne.dk
eller læg en seddel i postkassen ved Kongerslev Radio.