Generalforsamling 2024

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening i Kongerslev Idrætsforenings cafeteria onsdag 13 marts kl 19.00

1.                   Valg af dirigent.

2.                   Beretning af foreningens virksomhed

3.                   Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

4.                   Indkomne forslag

5.                   Fastsættelse af bidrag til foreningen.

6.                   Valg til bestyrelsen. På valg er: Niels-Jørn Pedersen og Bo Dahl.

7.                   Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er: Lars Cronwald

8.         Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Preben Christensen og suppleant Keld Dahl.

9.                   Eventuelt.