Genralforsamling 2009

Generalforsamling 2009

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling på Kongerslev kro

 

Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19.00

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Beretning om foreningens virksomhed.

 

3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

 

4. Status omkring valget af digital tv udbydere

 

5. Indkomne forslag.

 

6. Fastsættelse af kontingent 1/1 til 31/12 – 2009.

 

7. Valg af bestyrelse og suppleant
(På valg er : Per Henriksen, Freddy Graahede, Michael Dahl og en ny
suppleant.)

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
(på valg er : Preben Christensen og suppleant Sten Christensen.)

 

9. Eventuelt.

 

Ved betaling efter 10. april betales gebyr kr. 100 + moms