Referat af generalforsamling 2010

Kongerslev vil se sport.

Tirsdag 9. marts afholdt Kongerslev antenneforening deres ordinære generalforsamling. Der var næsten kommet 100 personer hvoraf de 83 kunne stemme. Det var til stor glæde for bestyrelsen at så mange havde interesse i at komme til generalforsamling. Dirigent blev igen i år Henrik Lykke som gjorde et godt arbejde med at dele sol og vind lige mellem de mange der gerne ville stille spørgsmål.

Formanden kunne i sin beretning meddele, at året 2009 havde været præget af stor mødeaktivitet vedrørende den digitale omlægning, som skete 1. november 2009. Der har været lidt indkørings­vanskeligheder men de fleste er nu løst. Der blev også oplyst, at der har været nogle problemer med udfald på det analoge signal, men de skulle også være løst. Fremtidsplaner om en mulig udvidelse af nogle forstærkere så der kan sendes flere signaler i nettet blev nævnt.  Regnskabet og budget blev gennemgået og godkendt. Nordit som leverer internet og står for det digitale tv-signal var tilstede for at fortælle lidt om hvad der sker i fremtiden i det digitale net. Det blev nævnt at EPG, som er en elektronisk program-guide, i nær fremtid vil virke på alle kanaler. Aktuelt er der EPG på DR1. DR2. DRK. Nordit regner med, at det vil være muligt at tilkøbe digitale tilvalgskanaler inden efteråret. Nordit meddelte derudover at firmaet pr. 1. marts er solgt til YouSee, men at dette ikke umiddelbart har nogen betydning for Kongerslev antenneforening.

Bestyrelsen havde fået mange forslag, nogle blev forkastet andre blev valgt. Det blev bestemt at kontingentet til foreningen fra 2011 skulle stige med 50 Kr. og igen 50 Kr. i 2012.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om at programvalget fremover skal foregå via en brugerafstemning der sendes ud til medlemmerne. Dette forslag blev vedtaget på generalforsamlingen og indebærer, at alle medlemmer vil modtage stemmesedler hvorpå det er muligt at angive hvilke kanaler der ønskes i den store pakke. Der blev endvidere på generalforsamlingen vedtaget hvad kontingentrammen for 2011 skal være. Dette vil fremgå af det materiale der sendes ud.

Da der skulle vælges hvilke kanaler der ønskes for 2010, blev der fremsat en række forslag. I alt var der 6 forslag som generalforsamlingen skulle vælge blandt. Det forslag som kunne samle flest stemmer var det forslag der betyder, at TV2 Sport og Viasat Golf fremover indgår i den store programpakke, mens TV2 Zulu og 6’eren udgår. De 2 kanaler Canal 9 og Tv3 Puls der indtil nu har været gratis udgår også af programpakken. Et fællestræk for de forslag der høstede flest stemmer var at TV2 Sport indgik i disse forslag.

Der blev derudover fremsat forslag om at visse af de nye digitale kanaler fra Danmarks Radio skulle være tilgængelig i analog form i den lille pakke. I dag sendes disse kun digitalt. Dette forslag blev vedtaget og indebærer at kanalerne Tv4 Sverige, NRK 1. og ZDF fremover kun vil kunne ses digitalt, mens kanalerne DR Ramasjang, DR K og Kanal Nord også vil kunne ses analogt.

Prisen for lille pakke i 2010 bliver 438 Kr. I den store pakke blev Tv2 Zulu og de 3 kanaler som der har været på prøve ikke valgt ind. I stedet kom Tv2 Sport og Viasat Golf med i pakken. Prisen for den store pakke bliver 2575 Kr.

Der blev genvalg til Bo Dahl og Niels Jørgen Pedersen i bestyrelsen, og suppleant Jesper Ørbæk. Som revisor blev Flemming Ejstrup genvalgt, og ny revisor suppleant blev Lars Cronwald. Vanen tro afsluttes generalforsamlingen med smørebrød.

Bestyrelsen.