Referat af generalforsamling 2012

Formanden kom i sin beretning ind på de ting som Nordit lovede på sidste generalforsamling, og som de ikke kunne levere.

Nordit nu Dansk Kabel TV har vi indledt samarbejde med omkring opgradering af nettet samt IP telefoni og internet.

You See i samarbejde med DKTV leverer vores kanaler fra 1. april 2011 istedet for Stofa.

Foreningen har 500. medlemmer, 460 på stor pakke, 40 på lille pakke. 240 medlemmer har internet.

Generalforsamlingen godkender forslag fra bestyrelsen om at arbejde videre med You See løsningen.  (42. stemte for 14. imod.)

Kontingentet for 2011 blev fastsat til kr. 2.810,50.

Michael Dahl – Per Henriksen – Freddy Graahede blev genvalgt  til bestyrelsen.

Jesper Ørbæk blev genvalgt som suppleant.  

Preben Kristensen genvalgt som revisor, Lars Cronwald genvalgt som revisorsuppleant.

Resultat af brugerafstemning godkendt.

Der var 85. fremmødte hvoraf de 75. var stemmeberetigede.