Referat af generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013. 5. marts kl.19.00

I alt 36 stemmeberettige fremmødt samt 2 ikke stemmeberettigede.

$11.     Valg af dirigent. Valgt

  1.  Allan Reiche 

$12.     Bo Dahl fortæller om Freddy´s død, Freddy var 29 år i bestyrelsen

Beretning om foreningens virksomhed. Af Bo Dahl som oplyser foreningen består af  knap 500 medlemmer.

Herfra 232 på Fuld Pakke, 139 på Mellem Pakke, 117 på Grund Pakke.

45 har ekstrakanaler som tilvalg.

246 på internet. 20% har 1Mbit, 35% har 10Mbit, resten over 10Mbit.

Der var 2 spørgsmål fra salen

$13.      Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget Af Per Henriksen. Allan Reiche har spørgsmål til de 100.000,- kr.+ moms som ikke fremgår af regnskab. Svar.  engangsbeløb til udbygning af forstærker

$14.      Fastsættelse af kontingent 1/1 til 31/12 2013.Bestyrelse forslår forhøjelse med 25,- kr. halv årligt. Stemmer om forhøjelse 11 for, forslag forkastet.

$15.       indkommende forslag.  Ingen

$16.       Valg af bestyrelse. På valg er : Michael Dahl, Per Henriksen og Freddy Graahede.

  1.  Michael og Per Genvalgt, suppleant Jesper Ørbæk indtrådt i bestyrelsen.

$17.       Valg af bestyrelse suppleant. På valg er Jesper Ørbæk.

 Stefan Poulsen Valgt som suppleant.

$18.       Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Preben Christensen og suppleant Allan Reiche.      Begge genvalgt.