Referat af Generalforsamling 2017

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening d. 14. marts 2016  kl. 19.00

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning af foreningens virksomhed.
 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
 4. Bestyrrelsens forslag til valg af fremtidig tv og internet leverandør
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af bidrag til foreningen.
 7. Valg til bestyrelse. På valg er: Per Henriksen, Michael Dahl og Jesper Ørbæk
 8. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er: Steffan Scheel – Poulsen.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er: Preben Christensen og suppleant Allan Reiche.
 10. Evt.

Referat i henhold til ovenstående dagsorden:

 1. Allan Reiche blev valgt som dirigent og vi var 43 fremmødte, hvoraf de 40 var stemmeberettigede. Ingen personer havde fuldmagter med
 2. Formandens beretning kom ind på at foreningen har mistet 10 medlemmer siden Bredbånd Nords indryk i byen, og at foreningen derfor ikke er nær så hårdt ramt som Yousee, som har mistet flere kunder på bredbåndssiden. Derudover forklarer formanden Bo Dahl omkring de nye hastigheder på bredbånd, FM sluk og bredbånd uden tv. Han slår også et slag for tilmelding til betalingsservice som vil lette arbejdet i foreningen mht. manglende indbetalinger, samt foreningens Facebookside hvor der vil blive afholdt en konkurrence om høretelefoner og chromecast audio. Derudover fortælles der om det planlagte møde hvor Yousee til open by night kommer med deres bus til byen.
 3. Resultatet for 2016  lød på et plus på  78.781 kr. før afskrivninger og -30.000 kr. efter afskrivninger, hvilket er lidt under budget pga. en større post på reparationer end budgetteret. Der fremsættes budget med resultat på 84.427 kr. før afskrivninger og -13.476 kr. efter afskrivninger. Ingen spørgsmål fra de fremmødte til regnskabet eller budgettet.
 4. Bo fortæller at vi har ført dialog med både Yousee og Stofa, og forklarer at vi som bestyrelse anbefaler at fortsætte med Yousee, da det var meget enslydende tilbud og forklaret at det vil medføre problemer for NRDC mails og betyder udskiftning af udstyr. Han forklarede at det medfører en 7 år lang bindingsperiode, samt oplyst om planen om ny fiberø til blomsterkvarteret.
 5. Ingen indkomne forslag
 6. Vedtaget at det fastholdes på nuværende niveau som er 200 kr. halvårligt eks. Moms
 7. Alle 3 blev genvalgt uden andre stillede op
 8. Som suppleant blev Steffan Scheel-Poulsen genvalgt
 9. Preben blev genvalgt men Allan Reiche ønskede ikke genvalg, hvorefter Kjeld Dahl blev valgt som suppleant.
 10. Her blev der forklaret omkring Yousee’s folder hvor man kunne se hvilke muligheder man havde mht. at personliggøre sit valg af kanaler. Dette kunne være ved tilkøb af enkelte kanaler eller en bland selv pakke.

Herefter blev der nydt smørrebrød samt udtrukket præmier som er sponsoreret af vores samarbejdspartnere .

Kopi af budget og regnskab findes på foreningens hjemmeside www.kongerslevantenne.dk

Til godkendelse af referat:

Dirigent Allan Reiche

Til godkendelse af referat samt konstituering af bestyrelsen:

Formand Bo Dahl

Næstformand Michael Dahl

Kasserer Per Henriksen

Teknisk ansvarlig Niels-Jørn Pedersen

Sekretær Jesper Ørbæk