Referat fra generalforsamling 2020

 1. Allan Reiche blev foreslået som suppleant af bestyrelsen og blev valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet korrekt i henhold til vedtægterne. Der mødte 16 stemmeberettigede op inkl. Bestyrelsen
 2. Pt. er der 395 medlemmer hvoraf 380 har en tv pakke og 15 har en bredbåndsforbindelse uden tv pakke. Til sammenligning havde vi i 2018 410 medlemmer.
  Vi ser et skred hvor medlemmerne går fra Fuldpakken til Mellempakken i forbindelse med Yousee’s kanalomlægning og da vi i december tilbød gratis pakkeskifte var der 33 medlemmer der gjorde nytte af dette tilbud(årsagen var at Discoverys kanaler udgik.
  Ombygningen af anlægget blev endeligt færdiggjort og denne ombygning blev lavet på Yousees regning jf. kontrakten som vi indgik i 2017. I denne forbindelse blev der fundet 2 kabelskader,  hvor udbedringen beløb sig til 28.000 kr.
  Derudover havde vi en stor post da udflytning af signal på Lykkeshøj kostede ca. 30.000 kr.
  Formand Bo Dahl kom endnu engang med opfordring til PBS og en opfordring til at kontakte bestyrelsen ved fejl på signalet.
 3. Ingen spørgsmål til hverken resultatopgørelse som viste et driftsresultat på 44.394 kr. og et årsresultat p å-39.765 kr. efter afskrivninger for 2019 og en forventning om et resultat  for 2020 på 43.122 i driften  men -32.621 efter afskrivninger.
 4. Ingen indkomne forslag
 5. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Forslag fra forsamlingen om at sætte kontingentet ned, og også forslag om at beholde det uændret. Dette gør at det forsætter uændret.
 6. Bo Dahl og Niels Jørgen Pedersen genvalgt uden modkandidater
 7. Lars Cronwald ønsker genvalg og blev genvalgt
 8. Flemming Ejstrup og Keld Dahl modtager begge genvalg og blev valgt
 9. Intet.

NOTE

Pga. Coronasituationen blev der kun serveret øl og vand og ikke det sædvanlige smørrebrød.