Referat fra generalforsamling 2021

 1. Henning Rytter blev foreslået som suppleant af bestyrelsen og blev valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet korrekt i henhold til vedtægterne dog ikke i marts pga. Corona situationen. Der mødte 18 stemmeberettigede op inkl. Bestyrelsen
 2. Pt. er der 372 medlemmer hvoraf 352 har en tv pakke og 20 har en bredbåndsforbindelse uden tv pakke.
  Vi ser et skred hvor medlemmerne går til mindre pakker
  Afbrydelser pga. elmålere lavet uden det kunne mærkes for foreningens medlemmer
  Formand Bo Dahl kom endnu engang med opfordring til PBS og en opfordring til at kontakte bestyrelsen ved fejl på signalet.
 3. Ingen spørgsmål til hverken resultatopgørelse som viste et driftsresultat på 39498 kr. og et årsresultat p å-40.843 kr. efter afskrivninger for 2020 og en forventning om et resultat  for 2021 knap samme niveau
 4. Ingen indkomne forslag
 5. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  Dette blev vedtaget
 6. Alle genvalgt uden modkandidater
 7. Lars Cronwald ønsker genvalg og blev genvalgt
 8. Malene Borregaard valgt i stedet for Flemming og Keld Dahl genvalgt
 9. Intet.

Derudover fortsætter bestyrelsesmedlemmerne i samme roller som hidtil.